Verzoek vermelding website

Vermelding op de website is uitsluitend voor koren welke lid zijn van de Bond van Zangkoren in Noord-holland
U wordt verzocht de zowel de tekst als een ev. foto apart aan te leveren. Dus geen pdf of word document.