Verzoek vermelding website

Vermelding op de website is uitsluitend voor koren welke lid zijn van de Bond van Zangkoren in Noord-holland