Nieuw Koorprogramma “Appassionata” start eind juni 2018 in Schagerbrug

Beste zangeres/zanger,

Op zondag 2 september is in Schagen de jaarlijkse Uitmarkt. Een gevarieerd, cultureel evenement in het centrum van Schagen.

Ik wil daar graag met Appassionata aan mee werken. We kunnen optreden in de Ridderzaal van Slot Schagen met een programma van 2 x plm. 20 minuten, 1 x voor en 1 x na de pauze. Er treden nog 3 andere gezelschappen, instrumentaal en anders, op die ook 2 x 20 minuten zullen vullen. De aanvang is 14.00 uur.

Het programma van het koor zal bestaan uit muziek van Mendelssohn, Elgar, Grieg, Mozart, Dvorák, Rossini, dus uit de Romantische Periode (19e eeuw).

Ik maak hier een definitieve keus uit als de bezetting van het koor bekend is. Ronald van der Veen zal voor de pianobegeleiding zorgen en er zal ook a cappella gezongen worden. Bij voldoende bezetting en goede balans kunnen we een programma brengen met mooie muziek!

Er is goed studiemateriaal beschikbaar in de vorm van bladmuziek en midi’s. De muziek is toegankelijk en er wordt bij de repetities ruim tijd besteed aan de muziek. Wel wordt van alle deelnemers thuisstudie verwacht.

Repetities.

De repetities zijn op de volgende data:

Zaterdagmorgen 30-06 / 14-07 / 25-08 van 9.00 – 13.00 uur. De Generale Repetitie is op zaterdag 01-09, 9.00 uur. Indien nodig wordt er extra repetitietijd afgesproken.


Deelnamekosten.

De kosten voor deelname bedragen € 60,00, incl. beschikking over de bladmuziek en het oefenmateriaal.

Met belangstelling zie ik je aanmelding tegemoet!

Vriendelijke groet,

Karel Kok

Muziekpraktijk Karel Kok

Grote Sloot 341

1751 LC Schagerbrug

Tel. 06-51661564

Email karelkok@xs4all.nl