Koor & Corona – Update 27/04

Geplaatst op 27 april 2020

Aan alle koren en koorgerelateerde organisaties in Nederland

Ook de koorsector gaat in deze corona-crisis door turbulente tijden heen. Niet samen kunnen zingen wordt als een groot gemis ervaren. Concerten waaraan hard is gewerkt en waar naar uit werd gekeken, kunnen niet doorgaan. Dirigenten missen dit misschien nog wel meer dan de koorzangers, nog los van de inkomstenderving. Zoom-zingen is voor lang niet iedereen een bruikbaar alternatief. 

Koornetwerk Nederland ervaart dat er behoefte is aan informatie over mogelijkheden om weer te kunnen herstarten met samen zingen. We zijn hierover een Facebook-groep  gestart, en staan ook in verbinding met de Rijksoverheid en met cultuurpartners om tot gezamenlijk beleid te komen. 

Met andere woorden: er wordt hard gewerkt aan een doorstart van de koorsector zodra dat mogelijk is. We verwachten wel dat daarvoor eerst een goedgekeurd protocol nodig is. Mede op verzoek van het ministerie van OCenW is Koornetwerk daar mee bezig, samen met cultuurpartners als KNMO, LKCA en Cultuurconnectie. 

Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen en zorgen over de veiligheid van zingend samenkomen in groepen. Waarschijnlijk kan de koorsector pas (geleidelijk aan) worden opgestart. Veel koren en dirigenten houden er al rekening mee dat fysiek samen komen pas op z’n vroegst per september weer mogelijk is. 

Ik realiseer me dat dit enorm ingrijpt op ons culturele leven en ons verenigingsgevoel. Toch vraag ik iedereen begrip te hebben voor de huidige pauze. Prioriteit hebben onze gezondheid en een degelijke nieuwe start in de naaste toekomst. 

Hieronder volgt een update waar koren zich de komende tijd aan vast kunnen houden. We komen via de website met actualiseringen zodra er nieuwe relevante informatie is.

Daphne Wassink
voorzitter Koornetwerk Nederland