Jubileumprogramma Eigenwijs 50 jaar

Ongetwijfeld heeft u in de loop der jaren ons koor EigenWijs wel eens horen zingen.

Op vele momenten in Westwoud maar ook verder weg draagt EigenWijs zijn steentje bij aan het zangplezier van leden en onze vele toehoorders. In deze afgelopen 50 jaar heeft ons koor genoten van alle voorbereidingen en uitvoeringen en samen met onze trouwe aanhang van het mooie resultaat. Zij die ons koor nodig hadden bij de uitvoering van kerkdiensten, trouwen en rouwen konden op ons rekenen. Wij staan er!

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat ons koor is opgericht en dit willen wij extra vieren en wel op zondag 19 mei a.s. om 10.30 uur. Wij nodigen u van harte uit bij de feestelijke viering in de St.Martinuskerk in Westwoud.

Wilt u ons feliciteren? Dan kan dat na afloop van de viering in dezelfde kerk waarbij we u allen graag trakteren op koffie/thee en wat lekkers. Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn om samen met Westwoud ons 50-jarig jubileum te vieren.

Ons 50-jarig jubileumjaarprogramma ziet er als volgt uit:

Zondagmorgen 19 mei 10.30 uur Jubileum Eigenwijs 50 jaar: St.Martinuskerk Westwoud

Zaterdagavond 8 juni 19.00 uur Pinksteren St.Martinuskerk Westwoud

Zondag 25 Augustus 12.00 uur Kermisviering De Lindeboom Westwoud

Zaterdagavond 2 november 19.00 uur Allerzielen St. Martinuskerk Westwoud

Zaterdag 14 Dec. 19.00 uur Kerstconcert samen met Dr. Nuijens St. Martinuskerk Westwoud

voor info: http://www.eigenwijswestwoud.nl

Eigenwijs stichting aktiviteiten NL22 RABO 0302 4316 91