Inschrijformulier workshopdag 16 nov 2019

Belangrijk!

Uw inschrijving is definitief indien u het deelnamebedrag heeft overgemaakt. De inschrijving sluit indien voor alle workshops het maximaal aantal deelnemers is bereikt.
Helaas kunnen we in geval van verhindering het deelnamebedrag niet restitueren. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Eén deelnemer per inschrijvingsformulier.
 
Indien koor lid van Bond van Zangkoren Nh is het deelnamebedrag €5,- , Niet leden betalen €10,- (voor twee workshops en één consumptie)
Voorkeuren

Hieronder kunt u uw voorkeuren voor de workshops aangeven middels 1 t/m 4 (voor de volledigheid: 1 voor de eerste voorkeur etc.) u wordt verzocht minimaal drie workshops als voorkeur aan te geven.
 
U kunt het deelnamebedrag overmaken naar: Bond van Zangkoren N-H , rekeningnummer: NL95RABO0329712985   Belangrijk! omschrijving workshopdag 16 nov 2019 en uw naam!