Het Rozenkoor zoekt nieuwe dirigent

Het Rozenkoor is een homo/lesbo/bi-koor in Amsterdam. Wij zingen graag vierstemmig met een gevarieerd repertoire van barok tot pop en van serieus tot luchtig, a capella en met piano begeleiding. De afgelopen jaren is ons zangniveau vooruit gegaan en wij hopen dat we die trend kunnen voortzetten, natuurlijk onder de bezielende leiding van een dirigent. Er is geen toelatingseis voor nieuwe koorleden, wel wordt er een stemtest afgenomen door de dirigent om te bepalen tot welke stemgroep het nieuwe koorlid behoort. Iedereen is welkom als er maar lekker gezongen wordt. Wij zijn een gevarieerd, ambitieus clubje van 28 mensen.
Wij voeren elke twee jaar een door onszelf georganiseerde voorstelling op. Daarnaast nemen wij deel aan nationale en internationale festivals en treden op bij speciale “roze” activiteiten. Bij sommige liederen wordt een choreografie ingestudeerd. Het repertoire wordt bepaald door een creatieve commissie in samenspraak met de dirigent.
Tijdens sommige repetities wordt ook aandacht aan de presentatie besteed. Een aantal repetities wordt met een pianist gewerkt. Bij optredens zingen wij zonder partituur.
Onze repetities houden wij in Amsterdam Zuid op zondagavond van half acht tot half tien. Daarna drinken wij graag een glaasje met elkaar.
Wij zoeken dus een avontuurlijk, flexibel en motiverend iemand die het aandurft om met ons mee te ontwikkelen.
Heb je zin om ons te komen vergezellen, bijstaan en sturen? Stuur een korte brief met motivatie en CV voor 10 februari naar:
Marga van der Zwaan: margavanderzwaan@live.nl
Of vraag informatie aan Marga van der Zwaan: 06-36154202
www.rozenkoor.nl
www.facebook.com/rozenkoor