INFORMATIE VAN KOORNETWERK NEDERLAND OVER FEMU-LICENTIE

Wie/wat is FEMU? 

De (Stichting) FEMU (Federatie Muziek Auteurs- en Uitgevers) is een collectieve beheersorganisatie voor auteursrechten. De FEMU incasseert vergoedingen voor het verveelvoudigen en openbaar maken van bladmuziek en songteksten en verdeelt deze vergoedingen onder de rechthebbenden. De vele tientallen deelnemende muziekuitgeverijen die bij FEMU zijn aangesloten staan vermeld op de website van FEMU. 

FEMU wil bereiken dat gebruikers van bladmuziek via licentie-overeenkomsten betalen voor zelfgemaakte kopieën/prints (mits niet digitaal gekocht) en digitale projectie van bladmuziek en songteksten. 

FEMU heeft geen bijzondere bevoegdheden tot opsporing of handhaving en kan geen boetes opleggen. Wel kan FEMU een schadevergoeding vorderen, ter hoogte van het door FEMU geleden nadeel. Koren zijn niet verplicht gegevens met FEMU uit te wisselen. Dit wordt anders als men een licentie-overeeenkomst aangaat. Dan kan in de overeenkomst staan dat FEMU het recht krijgt op controle en bezoek aan oefenruimtes, concertzalen en het elektronisch archief van het koor. 

“FEMU streeft er naar om 85% van de geïncasseerde gelden door te betalen aan de aangesloten uitgevers en auteurs”, staat op hun website. Of dit gerealiseerd wordt en hoe dit gedistribueerd wordt onder de auteurs, is voor Koornetwerk Nederland niet inzichtelijk. Evenmin is inzichtelijk hoe het bedrag van het licentietarief is samengesteld en waarom koren(bonden) niet kunnen kiezen voor alleen additioneel kopiëren of alleen de digitale module. 

Is een FEMU-licentie nodig? 

Koornetwerk Nederland staat op het standpunt dat een koor van legaal gekochte bladmuziek zingt en voor elk koorlid een exemplaar aanschaft. Voor veel koren zal dat ook de normale werkwijze zijn. Zingen vanaf gekopieerde blaadjes is in strijd met de Auteurswet. Bij veel koren is dat niet goed bekend, of men kopieert toch omdat er niet of nauwelijks handhaving op plaatsvindt. Wat is er immers simpeler dan een printje maken, of een partituur op een tablet zetten? 

Het is een misverstand dat een koor met behulp van een FEMU-licentie vrij is om één of een beperkt aantal exemplaren van een muziekstuk te kopen en de overige koorleden van kopieën te laten zingen. Oók met een FEMU-licentie zing je pas legaal als elk koorlid beschikt over de originele, gekochte bladmuziek.