Femu: standpunt van de Bond van Zangkoren Nh

De laatste tijd krijgen we veel mails van onze leden/koren over de mail die door de Femu aan hun koor is verzonden.

De koren, lid van onze bond, hebben de BUMA (uitvoerings-) rechten betaald en kunnen daardoor onbeperkt legale muziek uitvoeren en repeteren.

De Femu-mail behandelt de kopieerrechten van de gebruikte bladmuziek.

Omdat sommige bestuursleden van de Bond zelf lid zijn van een koor hebben zij hier ook mee te maken gehad.

Eén van onze bestuursleden heeft met de Femu een mailwisseling gehad wat het één en ander verduidelijkt.

Indien uw koor legale licenties heeft aangeschaft voor ieder koorlid kan die bladmuziek gekopieerd/gedownload  worden voor zowel repetities als uitvoeringen. Uw koor hoeft in dit geval geen  Femu- bijdrage te betalen.

In alle andere gevallen kunnen wij u als bond niet adviseren en zult u zelf (indien u wenst) contact op moeten nemen met de Femu om uitsluitsel te krijgen.