Currently Browsing: Nieuws

Dirigent(e) gezocht in Wieringerwaard

Zangkoor Wieringerwaard zoekt per september nieuwe dirigent(e)  Zangkoor Wieringerwaard is een gemengd koor met 32 leden en een repertoire van klassiek tot zeer modern dat gezongen wordt in SAB of SATB. We oefenen op dinsdagavond van 20:00 – 22:00 uur onder de muzikale begeleiding van een zeer ervaren toetsenist in de grote zaal in het dorpshuis van Wieringerwaard. Vanwege haar overvolle agenda moeten we afscheid nemen van onze huidige dirigente.  We zijn daarom per september op zoek naar een nieuwe dirigent(e) die ons met veel enthousiasme wil begeleiden zodat we weer mooie uitvoeringen kunnen geven.  Voor informatie en een sollicitatie:  bestuur@zangkoorwieringerwaard.nl. Hartelijke groet,  Janny de Wit Penningmeester Zangkoor...

Corona : activiteiten annuleren als gevolg van een overheidsmaatregel, wat zijn de gevolgen?

bronvermelding: Koornetwerk Nederland, zie link onder aan deze pagina De overheid heeft maatregelen afgekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze (en wellicht nog in een later stadium te nemen) maatregelen hebben ook gevolgen voor de evenementen en andere activiteiten van uw koor- of muziekvereniging. De maatregelen die de overheid heeft genomen, zult u moeten opvolgen. Het niet-nakomen van deze maatregelen heeft niet alleen jegens de overheid en maatschappij gevolgen, maar kan ook tot aansprakelijkheid van uw vereniging/het bestuur leiden indien het niet-nakomen van deze regels tot schade zou leiden. Welke gevolgen heeft het annuleren van een activiteit voor de verschillende overeenkomsten die u bent aangegaan? Hierna zal worden toegelicht wat de gevolgen kunnen zijn in de relatie tot de locatie die ter beschikking is gesteld, in de relatie tot degene die een kaartje heeft gekocht voor het bijwonen van uw activiteit en in relatie tot degene die in opdracht van en in samenwerking met u werkzaamheden zou verrichten. Overeenkomst met locatie In het geval een evenement wordt geannuleerd door degene die het evenement organiseert, gelden in beginsel de annuleringsvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst dan wel in de hierop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Dat betekent in veel gevallen dat er een (deel van de) overeengekomen vergoeding zal moeten worden betaald aan de locatie. Indien de locatie aan uw vereniging laat weten dat de locatie niet ter beschikking wordt gesteld vanwege de overheidsmaatregelen geeft de locatie daarmee aan dat zij de overeenkomst niet zal nakomen en bent u niet gehouden de overeengekomen tegenprestatie te voldoen. In het geval de locatie die beslissing bij uw vereniging laat en de locatie uw vereniging houdt aan de verplichting om een vergoeding te betalen, zou uw vereniging een beroep kunnen doen op overmacht. In sommige gevallen wordt in de overeenkomst of voorwaarden bepaald in welke gevallen er wel of niet...

Mescalanza zoekt m.i.v. 17 sept a.s. een enthousiaste dirigent voor de donderdagavond in Julianadorp.

Mescalanza een enthousiast gemengd SATB koor uit Julianadorp, wat inmiddels ruim 25 jaar bestaat en een breed repertoire zingt, is per 17 september 2020 op zoek naar een opvolger(ster) van onze huidige dirigent. Wij repeteren op de donderdagavond van 20 tot 22 uur in Julianadorp. Wij hopen iemand te vinden die, net als de huidige, ons weet te inspireren en motiveren tot mooie koorklanken. Daarnaast vinden we als amateurvereniging ook het sociale karakter van het koor belangrijk. Voor meer informatie over het koor kijkt u...

Gezocht: Dirigent voor gemengd koor Gaudium Vocale

Ons koor Gaudium Vocale bestaat uit zo’n 20 leden en met ingang van januari 2020 zoeken wij een nieuwe dirigent. Wij repeteren in De Morgenster, een kerk in Den Helder, en we zingen klassieke muziek a-capella. We hebben een hechte groep leden op leeftijd en het zijn enthousiaste zangers. We hopen dat we via de Bond in contact kunnen komen met een dirigent die mogelijkheid ziet om met ons verder te gaan.Voor informatie: Mayonne de Coninck,...

Back in Time zoekt tenoren en bassen.

GEZOCHT MANNEN EN VROUWEN DIE GRAAG ZINGEN (m.n. BASSEN en TENOREN en hoge-ALTEN) Mag ik ons even aan je voorstellen? We zijn een gezellig en enthousiast Popkoor, bestaande uit 43 leden die graag met elkaar repeteren en optreden. Dit alles geschiedt onder de vakkundige leiding van Frank Hoebe, onze dirigent. We worden begeleid op de eerste maandagavond van de maand door een even enthousiast combo. Ons popkoor bestaat zowel uit mannen als uit vrouwen en we repeteren iedere maandagavond van 20.00 tot 21.45 uur in de “Pianokamer” te Spierdijk. Aansluitend kan men, indien gewenst, deelnemen aan de gezellige nazit. Helaas is de bezetting van de tenoren wat aan de krappe kant. We zoeken daarom tenoren, maar zeker ook alten (m.n hoge alten), die hen willen komen versterken. Ook bassen, die graag zingen, kunnen reageren. Ben je geïnteresseerd geworden en woon je in de omgeving van Spierdijk (Noord Holland), aarzel dan niet en neem contact met mij, de secretaris, op! Ik ben Anneke Coenradie en ben bereikbaar  via e-mail...

Dirigent beschikbaar

Beschikbaar als dirigent en/of vocal-coach. Ook voor tijdelijke vervanging of korte projecten. Repertoire: gevarieerd van klassiek tot pop, musical, muziektheater. Werkgebied: Noord Holland E-mail: info@arwinkluft.nl Tel.nr: 0653613156 Voor meer info:...

« Older Entries