Currently Browsing: Nieuws

Enthousiaste dirigent gezocht!

Het Hazeskoor uit Bovenkarspel zoekt een enthousiaste dirigent!Wij zijn een koor dat liedjes van Hazes Sr. zingt en bestaat uit leden die Hazes Sr. een warm hart toedragen. We bestaan al meer dan 15 jaar. Onze huidige dirigent gaat ons aan het einde van het seizoen, voor de zomer van 2021, verlaten.Wij zoeken een dirigent die ervaring heeft met een koor van ongeveer 30 leden, die koorarrangementen kan maken, een band kan leiden en een koor kan inspireren! Ons koor zingt 2-3 stemmige arrangementen van diverse Hazes Sr. liedjes.Wij repeteren iedere even week op maandagavond van 20.00-22.00 uur inclusief een kwartier pauze in Bovenkarspel.Wij treden op, op festivals, bv Paradiso, openbare evenementen, zorginstellingen en privé feesten. Wij treden ongeveer 7 a 10 keer per jaar op.Over het algemeen treden wij op de provincie Noord-Holland maar uitschieters buiten de provincie is ons niet vreemd.U kunt reageren naar de voorzitter van het koor;Johan de Paauwjohan@hazeskoor.nlmobiel; 06-29367485NB; wij zijn onder strenge voorwaarden weer begonnen met...

Dirigentenopleiding!

Ambitieus en toe aan verdere ontwikkeling? Dan is hier je kans om deel te nemen aan deze gecertificeerde Opleiding! Voor beginners de Basisopleiding Koordirigent, voor (meer) gevorderden de MDO (Meerjarige Dirigenten Opleiding). Theoretische vakken eventueel online! Praktische lessen in Schagerbrug (N-H). Start: begin september 2020 Intake, met advies, in juni gratis! Info: Muziekpraktijk Karel Kok Centrum voor inspiratie en ontwikkeling Schagerbrug 06-51661564 karelkok@xs4all.nl...

Dirigent(e) gezocht in Wieringerwaard

Zangkoor Wieringerwaard zoekt per september nieuwe dirigent(e)  Zangkoor Wieringerwaard is een gemengd koor met 32 leden en een repertoire van klassiek tot zeer modern dat gezongen wordt in SAB of SATB. We oefenen op dinsdagavond van 20:00 – 22:00 uur onder de muzikale begeleiding van een zeer ervaren toetsenist in de grote zaal in het dorpshuis van Wieringerwaard. Vanwege haar overvolle agenda moeten we afscheid nemen van onze huidige dirigente.  We zijn daarom per september op zoek naar een nieuwe dirigent(e) die ons met veel enthousiasme wil begeleiden zodat we weer mooie uitvoeringen kunnen geven.  Voor informatie en een sollicitatie:  bestuur@zangkoorwieringerwaard.nl. Hartelijke groet,  Janny de Wit Penningmeester Zangkoor...

Corona : activiteiten annuleren als gevolg van een overheidsmaatregel, wat zijn de gevolgen?

bronvermelding: Koornetwerk Nederland, zie link onder aan deze pagina De overheid heeft maatregelen afgekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze (en wellicht nog in een later stadium te nemen) maatregelen hebben ook gevolgen voor de evenementen en andere activiteiten van uw koor- of muziekvereniging. De maatregelen die de overheid heeft genomen, zult u moeten opvolgen. Het niet-nakomen van deze maatregelen heeft niet alleen jegens de overheid en maatschappij gevolgen, maar kan ook tot aansprakelijkheid van uw vereniging/het bestuur leiden indien het niet-nakomen van deze regels tot schade zou leiden. Welke gevolgen heeft het annuleren van een activiteit voor de verschillende overeenkomsten die u bent aangegaan? Hierna zal worden toegelicht wat de gevolgen kunnen zijn in de relatie tot de locatie die ter beschikking is gesteld, in de relatie tot degene die een kaartje heeft gekocht voor het bijwonen van uw activiteit en in relatie tot degene die in opdracht van en in samenwerking met u werkzaamheden zou verrichten. Overeenkomst met locatie In het geval een evenement wordt geannuleerd door degene die het evenement organiseert, gelden in beginsel de annuleringsvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst dan wel in de hierop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Dat betekent in veel gevallen dat er een (deel van de) overeengekomen vergoeding zal moeten worden betaald aan de locatie. Indien de locatie aan uw vereniging laat weten dat de locatie niet ter beschikking wordt gesteld vanwege de overheidsmaatregelen geeft de locatie daarmee aan dat zij de overeenkomst niet zal nakomen en bent u niet gehouden de overeengekomen tegenprestatie te voldoen. In het geval de locatie die beslissing bij uw vereniging laat en de locatie uw vereniging houdt aan de verplichting om een vergoeding te betalen, zou uw vereniging een beroep kunnen doen op overmacht. In sommige gevallen wordt in de overeenkomst of voorwaarden bepaald in welke gevallen er wel of niet...

Mescalanza zoekt m.i.v. 17 sept a.s. een enthousiaste dirigent voor de donderdagavond in Julianadorp.

Mescalanza een enthousiast gemengd SATB koor uit Julianadorp, wat inmiddels ruim 25 jaar bestaat en een breed repertoire zingt, is per 17 september 2020 op zoek naar een opvolger(ster) van onze huidige dirigent. Wij repeteren op de donderdagavond van 20 tot 22 uur in Julianadorp. Wij hopen iemand te vinden die, net als de huidige, ons weet te inspireren en motiveren tot mooie koorklanken. Daarnaast vinden we als amateurvereniging ook het sociale karakter van het koor belangrijk. Voor meer informatie over het koor kijkt u...

Gezocht: Dirigent voor gemengd koor Gaudium Vocale

Ons koor Gaudium Vocale bestaat uit zo’n 20 leden en met ingang van januari 2020 zoeken wij een nieuwe dirigent. Wij repeteren in De Morgenster, een kerk in Den Helder, en we zingen klassieke muziek a-capella. We hebben een hechte groep leden op leeftijd en het zijn enthousiaste zangers. We hopen dat we via de Bond in contact kunnen komen met een dirigent die mogelijkheid ziet om met ons verder te gaan.Voor informatie: Mayonne de Coninck,...

« Older Entries