Bestuurswisselingen Bond van Zangkoren-Nh

Op de algemene ledenvergadering van 23 maart j.l hebben er wijzigingen binnen het bestuur van de Bond van Zangkoren in Nh plaatsgevonden. Twee nieuwe bestuursleden hebben in het bestuur plaatsgenomen, Margreet Bosch en Marlies van Seggern. Van harte welkom, de Bond is bijzonder blij met deze versterking van het bestuur.

Verder hebben Maud Oosterbeek en Giena Wezelman de Bond verlaten, zij waren de “PR commissie”  van de Bond  en als laatste zijn Jack Groot en Greetje Luif-Krul afgetreden als respectievelijk penningmeester en voorzitter van de Bond van Zangkoren in Nh.

De Bond van Zangkoren is de afgetreden leden bijzonder erkentelijk voor de geweldige inzet over de vele afgelopen jaren. Het bestuur zal jullie kennis en ervaring missen!

Als nieuwe voorzitter is gekozen: Koos Remmé en bestuurslid Trees Burgman heeft de functie van penningmeester op zich genomen. Wij wensen jullie hiermee veel succes.

Jack Groot, Greetje Luif-Krul en Maud Oosterbeek. Giena Wezelman is op de foto afwezig.

 

tabs-top
468 ad