Aanmelden

 

Gegevens van uw koor:
Datum ingang lidmaatschap van de Bond van Zangkoren Nh, altijd per eerste van maand
(gemengd-, mannen- , vrouwenkoor, jongeren- kinder- of seniorenkoor (vrouwen, mannen of gemengd)
Uit hoeveel leden bestaat het koor?
Naam / adres / woonplaats
dhr/mw: naam: tel.: email:
dhr/mw: naam: adres: postcode: plaats: tel.: email:
dhr/mw: naam: tel.: email:
naam: plaats: datum:

Uw lidmaatschap is pas definitief na bevestiging van het bestuur van de Bond van Zangkoren in Noord-Holland